Menu

Koi Galaxy

11th May 2018 - BETTA
Koi Galaxy
ปลากัด Koi Galaxy ปลาสายพันธุ์นี้จะมีสีสัน ลวดลาย คล้ายๆ กับปลาคราฟ มองจากมาร์คด้านบนแล้วเหมือนปลาคราฟ ปัจจุบันก็มีการพัฒนาไปหลายสายต่างๆออกไป